השותפים שלנו

 

מרכז הצעירים תנופה הוקם ופעל בשותפות רבת שנים והודות לשותפים הבאים:

 

 
לוגו עיריית קרית גת
 
לוגו קולות בנגב
 
לוגו קרן ההנצחה קרן גרוס
 
רשות לפיתוח הנגב - לוגו
 
לוגו מסד נכויות - רודרמן-עברית
 
לוגו של מעוף
 
לוגו מרכזי הצעירים בארץ
 
לוגו משרד הבינוי והשיכון
 
לוגו הישגים
 
לוגו הדבר הבא פרויקט המתמחים
 
לוגו המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 
לוגו הקרן והיחדיה ולהכוונת חיילים משוחררים
 
לוגו שירות התעסוקה
 
לוגו אחרי
 
לוגו אינטל
 
לוגו גזית גלוב
 
לוגו של MEPI
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!