[vc_row][vc_column][vc_column_text]

קרן הישג 

• שכר לימוד לתואר ראשון ולתואר שני.
• תמיכה חודשית להוצאות קיום.

הקריטריונים להגשת מועמדות:

• הכרה כחייל בודד בצה”ל.
• שירות צבאי מלא, משמעותי ותקין. עדיפות ללוחמים.
• לימודים לתואר ראשון. עדיפות לתלמידי שנה א’.
• תחילת לימודים תוך שנתיים מהשחרור.
• לימודי תואר שני – בתנאי שהתואר הראשון נלמד בחו”ל.

ההרשמה תסתיים ב-30.6.16[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”http://www.heseg.com/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

קרן IMPACT ללוחמים ותומכי לחימה 

קריטריונים לקבלת המלגה:

• לוחם/תומך לחימה, עד דרגת סרן, עד שלוש שנים בקבע.
• הגעה ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
• תחילת לימודים תוך ארבע שנים משנת השחרור מצה”ל.
• לימודים לתואר ישראלי ראשון או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר על ידי משרד החינוך/ הכלכלה.
• תחילת שנת הלימודים הראשונה בחודש אוקטובר הקרוב (או שנה שנייה בתואר של 4 שנים לפחות).
• מועמד הלומד באוניברסיטה הפתוחה יוכל להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעבר בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת הלימודים הראשונה.

ההרשמה תסתיים ב- 31.5.16[/vc_column_text][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”http://82.80.37.66/impact/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

קרן אלרוב

קריטריונים לקבלת המלגה:

•סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים.
•צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע”י המל”ג.
•צעירים המתחילים לימודיהם באוקטובר 2016 – תשע”ז
•עדיפות תינתן לצעירים ששירתו בצה”ל או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי (צעירים שקבלו פטור משירות מסיבה אובייקטיבית קרי- אי התאמה, סיבה רפואית, דת לנשים חרדיות ועודף בכוח אדם יישקלו לגופו של עניין, לרבות בהתאם למידת התאמתם לקריטריונים האחרים)
•סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על50% משכר הלימוד.
•צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק)

ההרשמה תסתיים ב- 31.5.16[/vc_column_text][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”http://www.alrovfund.org.il/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

מנהיגי שוליך

קריטריונים לקבלת המלגה:

מיועדת לתלמידים אשר התקבלו ללימודי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה או מתמטיקה באחת מחמש האוניברסיטאות הנבחרות (ת”א, בן גוריון, העברית בר אילן והטכניון).

רק מועמדים אשר יחלו את שנתם האקדמית הראשונה בלימודי תואר בוגר באוקטובר 2016 זכאים להגיש מועמדות.
בנוסף המועמד/ת חייב/ת להיות בעל אזרחות ישראלית וגם לעמוד בשניים מתוך שלושת הקריטריונים הבאים:

ממוצע בגרויות ופסיכומטרי גבוהים.
רקע התנדבותי (לדוגמה: פעיל/אחראי במסגרת קהילתית, בוגר/ת של תכנית מנהיגות, שנת שירות, הדרכה, פיקוד בצבא).
בעל צורך כלכלי.

המועמד/ת שייבחרו יהיו מנהיגי שוליך באוניברסיטה שבחרה בהם מכלל המועמדים.

ההרשמה תסתיים ב- 15.6.16[/vc_column_text][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”http://www.schulichleaders.co.il/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

קרן הסיוע להנדסאים במכללות מה”ט

מי יכול להגיש?

כולם אבל קיימת עדיפות לבעלי מצב סוציואקונומי נמוך.

בעת הדיון בבקשות לסיוע נשקלים: המצב הכלכלי, והמשפחתי, אחים או ילדים בבית, מקום המגורים, מצב סוציאלי, נזקקות הסטודנט/ית ומשפחתו/ה, היקף הסיוע/מימון הנוסף (במלגות או בהחזרים), הניתן לסטודנט/ית וגובה שכר הלימוד השנתי.

ההרשמה תסתיים ב- 17.3.16[/vc_column_text][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”http://milgot-j.co.il/EngineerInstructions.aspx”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

קרן מכבים

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי איראן או בעלי זיקה, סטודנטים יוצאי העדה האתיופית וסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים בחקר מזרח-תיכון או לימודי איראן.
[/vc_column_text][button text=”למעבר למלגה” size=”large” url=”https://maccabim.org/”][vc_separator][vc_column_text]


מלגות קרן מכבים

מיועדות בעיקר לסטודנטים יוצאי איראן או בעלי זיקה (דור שני\שלישי)[/vc_column_text][button text=”לפרטים נוספים והרשמה” size=”large” url=”http://www.maccabim.org/download/2016scholarship.pdf”][vc_separator][vc_column_text]


מלגות הצטיינות

סטודנטים מצטיינים יוצאי איראן ובעלי זיקה בלבד, ללא קשר למצב סוציו-אקונומי[/vc_column_text][button text=”לפרטים נוספים והרשמה” size=”large” url=”http://www.maccabim.org/download/2016achievers.pdf”][vc_separator][vc_column_text]


מלגות מחקר

סטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים בחקר מזרח-תיכון או לימודי איראן בלבד[/vc_column_text][button text=”לפרטים נוספים והרשמה” size=”large” url=”http://www.maccabim.org/download/2016research.pdf”][vc_separator][vc_column_text]


מלגות מיוחדות

סטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבד

ההרשמה למלגה תיסגר ב- 17.3.16[/vc_column_text][button text=”לפרטים נוספים והרשמה” size=”large” url=”http://www.maccabim.org/download/2016grants.pdf”][/vc_column][/vc_row]