השותפים שלנו

 

מרכז הצעירים תנופה הוקם ופעל בשותפות רבת שנים והודות לשותפים הבאים: