מאגרי מידע

החלטה נבונה ומושכלת טומנת בחובה התחשבות ביכולות ובנטיות המקצועיות שלי וחקר מעמיק של עולם המקצועות. על כן, איגדנו עבורכם מאגרי מידע שיסייעו לכם בחיפוש.

תוכנית הישגים

תוכנית להנגשת השכלה גבוהה

יורם

אנציקלופדיית מקצועות –

מתוך אתר 1click כולל אופציה לראות סילבוסים ( תוכניות לימודים)

נתיב-ההשכלה

נרשמים

אתר המרכז בתוכו את כל המוסדות הלימוד

לימודים-בישראל

לימודים בישראל

אתר המרכז את תחום הלימודים בישראל

פורטל המכללות  

אתר המרכז מכללות בישראל

פורטל האוניברסיטאות   

אתר המרכז את כל האוניברסיטאות בישראל